Οδηγός συγγραφής και διαμόρφωσης πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής

Ο Οδηγός για τη συγγραφή και τη διαμόρφωση πτυχιακών/μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών συντάχθηκε από τις 'Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας' στo πλαίσιo της Δράσης 3 για την Ενίσχυση του 'Μηχανισμού Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας', ΟΠΕ: Ανάπτυξη Προτύπων για Συμβατικές και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις.

Η σύνταξη του Οδηγού έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην οργανωμένη και συστηματική παρουσίαση της Εργασίας τους. Προτείνονται λύσεις για ζητήματα δομής και μορφοποίησης των κειμένων καθώς και για θέματα τυπογραφικής εμφάνισης των επιμέρους μερών της Εργασίας. Τα συγκεκριμένα αρχεία αφορούν στη συγγραφή Πτυχιακής/Μεταπτυχιακής Εργασίας και Διδακτορικής Διατριβής, σε Παρουσιάσεις και Σεμινάρια. Θα τα βρείτε ακολουθώντας τα αντίστοιχα μενού στο πάνω μέρος της σελίδας. Επίσης, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας προτύπων θα βρείτε συνδέσμους προς βοηθητικά προγράμματα με τη μορφή editors ή tutorials. Τέλος, προσφέρονται για δοκιμή από κάθε ενδιαφερόμενο πρότυπα αρχεία σε μορφή LaTex και Word.

Η εφαρμογή των Οδηγιών δεν είναι υποχρεωτική. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάθε σχολιασμός για τυχόν παραλήψεις ή εναλλακτικές προτάσεις είναι ευπρόσδεκτος.

© Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη,
e-mail:
uompress@uom.gr