Συνεργασία με τρίτους

H ΕΜΠΑΠ στηρίζει τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχει επιδιώξει την τακτική συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και διδακτικό επιστημονικό προσωπικό διαφόρων πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με άλλα ινστιτούτα:

1. Πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα:

- Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (SDRU), Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

- Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (ΕΠΣ), Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Εργαστήριο Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO), Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ

- South and East European Development Centre (SEED), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

- Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναιμικού , Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

2. Πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό:

- Centre for Enterprise and Economic Development Research, Middlesex University Business School (Μ. Βρετανία)

- Small Business Research Centre, Kingston University (Μ. Βρετανία)

- Centre for Enterprise and Innovation Research, University of Salford (Μ. Βρετανία)

- European Research Station for Rural Areas, University of Hohenheim (Γερμανία)

- Department of Business Administration Management of Small and Medium Sized Enterprises, University of Siegen (Γερμανία)

- Institute for Urban and Regional Studies, Austrian Academy of Sciences (Αυστρία)

- Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam (Ολλανδία)

- D-section και Centre for Information and Communications, Stockholm School of Economics (Σουηδία)

- Pan-European Institute, Turku School of Economics (Φινλανδία)

- Institute of Social Sciences, University of Lisbon (Πορτογαλία)

- Faculty of Letters, University of Lisbon (Πορτογαλία)

- International Migrations Research Unit, University of Deusto (Ισπανία)

- Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences (Βουλγαρία)

- Department of Entrepreneurship and Industrial Policy και Academy of Management, University of Lodz (Πολωνία)

- Institute of Geography and Spatial Management, Dept. of Regional Development, Jagiellonian University (Πολωνία)

- Centre of Migration Studies, University of Warsaw (Πολωνία)

- School of Economics and Business Administration, Tallinn University of Technology (Εσθονία)

- Department of Economics, State University of Novosibirsk (Ρωσία)

- Bashkir Academy of Public Administration and Management (Ρωσία)

 

3. Λοιπά Ινστιτούτα και Επιμελητήρια:

- ΙΔΟΣ: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

- ΜΑΚΙΝΕ: Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας

- ΙΝΕ: Ινστιτούτο Εργασίας – Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

- ΣΒΒΕ: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος