Συμμετοχή στη σειρά διαλέξεων του ΕΚΠΑ με θέμα "Το Πανεπιστήμιο Σήμερα" (03/06/08)

Από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96, το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών έχει καθιερώσει σειρά διαλέξεων με διαφορετικό θεματικό άξονα για κάθε ακαδημαϊκό έτος. To 2007-8 η σειρά διαλέξεων είχε σαν θέμα «Το Πανεπιστήμιο Σήμερα», στην οποία συμμετείχε ο Λόης Λαμπριανίδης με την εισήγησή του "Η ελληνική κοινωνία δε φαίνεται να κατανοεί το ρόλο του πανεπιστημίου: Η περίπτωση της ίδρυσης περιφερειακών πανεπιστημίων", που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2008 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.