Παρουσίαση του βιβλίου "Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιαμός όχι διαίρεση" (20/02/09)

Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου "Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση: Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης", σε επιμέλεια Θάλειας Δραγωνά και Άννας Φραγκουδάκη, στο βιβλιοπωλείο Ιανός στη Θεσσαλονίκη.

Το βιβλίο παρουσιάζει μέρος των περιεχομένων ενός πολύχρονου συλλογικού έργου εκπαιδευτικής παρέμβασης με στόχο τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού της μειονότητας στη Θράκη. Αν και η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια αφορά μία συγκεκριμένη ομάδα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι το έργο αυτό έχει αξία γενικότερου παραδείγματος παρέμβασης στην εκπαίδευση ομάδων με ιδιαίτερη γλωσσικής, εθνική και θρησκευτική ταυτότητα. Και τούτο καλύπτει ένα πολύ ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων εντός και εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος με τη δημιουργία εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού, τη δοκιμαστική εφαρμογή του και την τελική διαμόρφωσή του μέσα από την επανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, τη διεξαγωγή επιμορφώσεων σε βάθος χρόνου και το άνοιγμα στην τοπική κοινότητα.