Ο ιστοχώρος είναι υπό κατασκευή

 

Θεσμικό Πλαίσιο

·        Κεφ 1 - Νομοθεσία ΑΕΙ

·        Κεφ 2 - Δημόσια Διοίκηση

·        Κεφ 3 - Φορολογία

·        Κεφ 4 – Προμήθειες & Διαγωνισμοί

·        Κεφ 5 – Διαρθρωτικά Ταμεία

·        Κεφ 6 – Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

·        Κεφ 7 – Απασχόληση Προσωπικού

·        Κεφ 8 - Ασφάλιση

·        Κεφ 9 – Διαχειριστική Επάρκεια

 

 

Οδηγός Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ 2009