11/3/2002 Τα Νέα ΠΤΥΧΙΑ ΜΑΙΜΟΥ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
10/3/2002 Εθνος της Κυριακής ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
9/3/2002 Εξπρές ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
8/3/2002 ΒΗΜΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
8/3/2002 Καθημερινή ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ