8/3/2002 ΒΗΜΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΟ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
8/3/2002 Καθημερινή ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
3/3/2002 Μακεδονία Κυριακής ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΤΟ ΑΠΘ