1η Εικονική Δίκη-Moot Court, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης