5ο Συνέδριο Έδρας Jean Monnet: Δημοκρατία και Ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σημασία των Ευρωεκλογών

poster