Οι σχεδιαστές των σελίδων

 

Οι σχεδιαστές των σελίδων με αλαβητική σειρά είναι :

 

Γκανάτσος Δημήτριος, τελειόφοιτος στο τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επικοινωνία : e-mail: it9772@uom.gr, τηλέφωνο : 031831866

 

Τσιωτάκης Ανδρέας, τελειόφοιτος στο τμήμα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επικοινωνία : e-mail: it9795@uom.gr, τηλέφωνο : 0937671460

© 2000 Θεσσαλονίκη

Πήγαινε στην αγγλική σελίδα