Πορτογαλία

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας με έδρα το Πόρτο.

Συνημμένα:
ErrasmusTrainingPlacement_CUP.PDF
CONS-ERAS-Looking_for_STUDENTS_for_Erasmus_Placements_MRI.PDF