Αγγλία - Λονδίνο (3)

Θέση πρακτικής άσκησης στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων εκδοτικής εταιρείας στο Λονδίνο, Μ. Βρετανία.

Συνημμένα:
Placement_offer_Octopus_Publishing_UK.doc