Θα έχω αναγνώριση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης;

Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης που διεξάγεις στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται πλήρως από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εφόσον ολοκληρώσεις επιτυχώς τις δραστηριότητες που προδιαγράφονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησής σου.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης θα αναγράφεται  στην αναλυτική βαθμολογία σου.