Αυστρία - Βιέννη

Εταρεία παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ με έδρα τη Βιέννη.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά και τη γερμανική γλώσσα (εκτός από τα αγγλικά).

Στο συνημμένο αρχείο έχει ημερομηνίες έναρξης της πρακτικής που έχουν λήξει.

Όμως μπορεί να γίνει επικοινωνία για πιθανή μελλοντική προσφερόμενη θέση.

 

Άνοιγμα Συνημμένου