Πρακτική Άσκηση ERASMUS+, Placement στο εξωτερικό για το ακαδημαικό έτος 2015- 2016