Συμμετοχή στον Όμιλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών