Ύψος υποτροφίας ERASMUS για πρακτική άσκηση για το ακαδ. Έτος 2017-2018

Το  ποσό  υποτροφίας  για  πρακτική  άσκηση  ποικίλλει  από  χώρα σε  χώρα και  δεν  θεωρείταιπλήρης μισθός. Ωστόσο η επιχορήγηση για πρακτική άσκηση είναι μεγαλύτερη από αυτή για σπουδές.

Η μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική άσκηση ανά χώρα υποδοχής κυμαίνεται από 500-600 €.

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικόγια πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία,Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

600

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

550

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ

500