Ύψος υποτροφίας ERASMUS για πρακτική άσκηση για το ακαδ. Έτος 2018-2019

Το  ποσό  υποτροφίας  για  πρακτική  άσκηση  ποικίλλει  από  χώρα σε  χώρα και  δεν  θεωρείταιπλήρης μισθός. Ωστόσο η επιχορήγηση για πρακτική άσκηση είναι μεγαλύτερη από αυτή για σπουδές.

Η μηνιαία επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική άσκηση ανά χώρα υποδοχής κυμαίνεται από 500-600 €.

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικόγια πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

620

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

570

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

520

 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

-  Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και:

- Λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα

- ελέγχεται στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

- τα εξαρτώμενα τέκνα

- Διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα

- Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.

Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και:

- Διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα

- Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.