Σε ποιες χώρες μπορεί να γίνει η μετακίνηση;

Μπορείς να μετακινηθείς:

  • σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • στη Νορβηγία
  • στο Λίχτενσταιν
  • στην Ισλανδία
  • στην Τουρκία
  • στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Για τη συγκεκριμένη κινητικότητα, ΔΕΝ απαιτείται η σύναψη Διμερούς Συμφωνίας (Βilateral Agreement) μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Φορέα Υποδοχής, όπως συμβαίνει στη κινητικότητα για σπουδές.

Για την πρακτική άσκηση στην Ελβετία ακόμα κι αν πραγματοποιηθεί σε επιχείρηση ή οργανισμό, υπάρχει ένας περιορισμός: Για να είναι επιλέξιμη η επιχορήγηση θα πρέπει οι φοιτητές να κάνουν αίτηση σε Ελβετικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.