Ισπανικό μη κυβερνητικό Οργανισμό κοντά στη Βαρκελώνη

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με την κ. Olga Garcia (ogarcia@leitat.org)

 

Dear sir/madam,

My name is Olga García and I am writing on behalf of the Technological Center LEITAT. Our organisation is a research centre located in the city of Terrassa, near Barcelona (Spain).

LEITAT is a non-profit organisation that works doing R&D in different areas of knowledge and applied in different sectors. The principal research lines are: Advanced Materials, Biotechnology, Industrial Chemistry, Biomedicine, Renewable Energy, Nanotechnology, Surface Treatments and Environment.

We get in touch with you because we are interested in being a host organisation in the Erasmus Student Mobility for Placements. Our National Agency has advised us to contact you to offer our profile in order to be disseminated among higher education institutions with Erasmus programme.

We think this action is a great opportunity to collaborate and to contribute to developing the student's personal and professional competences.

Please, don't hesitate to contact us for further information about our organisation and activities.

 

Thank you very much in advance.

 

Best regards,
Olga García
ogarcia@leitat.org