2 θέσεων πρακτικής άσκησης με επιπλέον αμοιβή στην Κωνσταντινούπολη

Για φοιτητές που σπουδάζουν επιστήμες υπολογιστών.

 

Άνοιγμα Συνημμένου