ESN UOM THESSALONIKI

ESN * UOM THESSALONIKI

 

To Πανεπιστήμιό μας έχει επιλεγεί σε ένα διεθνές δίκτυο φοιτητών το "Erasmus Student Network (ESN)" έναν μη κερδοσκοπικό διεθνή φοιτητικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1990 για την στήριξη και ανάπτυξη της φοιτητικής κινητιότητας στην Ευρώπη.

Είμαστε πλέον μέλος μεταξύ των 12.000 μελών που απαρτίζουν το δίκτυο, προερχόμενα από 303 Ιδρύματα, από 33 χώρες. Το δίκτυο συνεχώς αναπτύσσεται και διευρύνεται.

  • προσφέρει υπηρεσίες σε 150.000 students
  • κυριώς σε εθελοντική βάση
  • με ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 12,3% since 1990

Όραμα και αποστολή του ESN είναι να ενισχυθεί η φοιτητική κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κάτω από την αρχή "οι φοιτητές βοηθούν τους φοιτητές, SHS Students Helping Students".

Σύντομα θα αναρτηθεί ξεχωριστή ιστοσελίδα.
http://www.esn.org/esn_international/section_info.php?ID=GR-THES-ESN