Μπορείς να ακυρώσεις τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS;

Εφόσον έχεις επιλεγεί και ακυρώσεις τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα, δηλώνοντας γραπτά την πρόθεσή σου (μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης) (μενού Έντυπα) προς το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ότι η ακύρωση αυτή θα είναι ένας αρνητικός παράγοντας για πιθανή μελλοντική σου υποψηφιότητα στο πρόγραμμα.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώσεις γραπτά και το Φορέα Υποδοχής για την μη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα