Μπορείς να παρατείνεις την πρακτική σου άσκηση

Η παράταση μπορεί να δοθεί με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το αντίστοιχο ποσό της παράτασης της υποτροφίας στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις με το ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Erasmus@uom.gr για επιβεβαίωση, ένα μήνα πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου.

  • Η παράταση πρέπει να ακολουθεί αμέσως μετά την αρχικά εγκεκριμένη περίοδο Πρακτικής Άσκησης ERASMUS και δεν επιτρέπονται κενά. Εάν υπάρχει κενό, πρέπει να δοθεί αιτιολόγηση και έγκριση από το Φορέα.

Επίσης επισυνάπτεις μια επιστολή του Φορέα Υποδοχής που αναφέρει ότι αποδέχεται τη παράταση της πρακτικής σου άσκησης.