ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της πρακτικής σου άσκησης και επιστρέφοντας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, πρέπει να καταθέσεις  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

  1. Έγγραφη Αξιολόγηση/Βεβαίωση (χορηγείται από την επιχείρηση) που ο Υπεύθυνος του Φορέα Υποδοχής θα σου παρέχει και θα περιγράφει τη γενική εικόνα σου, τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου της πρακτικής άσκησής σου στην επιχείρηση καθώς και το αντικείμενο στο οποίο απασχολήθηκες (το έγγραφο είναι πρωτότυπο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο).
  2. Επίσης πρεπει να συμπληρώσεις ένα ερωτηματολόγιο για την πρακτική σου άσκηση που θα σου σταλεί ηλεκτρονικά στο email σου (του Παν/μίου).

Σε περίπτωση που δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης που έχεις υπογράψει, π.χ. δεν έχεις παραμείνει στο εξωτερικό όσο χρόνο αναγράφει η σύμβαση σου, δεν έχεις πραγματοποιήσει και αξιολογηθεί στο πρόγραμμα που έχεις δηλώσει στην αίτηση σου, δεν έχεις προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κ.α., ενδέχεται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας υποτροφίας.

Κατά συνέπεια δεν πραγματοποιείται και η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης.