Κύπρος (4)

Ζητείται άτομο για άμεση εργοδότηση για να  εργαστεί ως Διοικητικός Υπεύθυνος για υποστήριξη ομάδας ακαδημαϊκών και πολιτών που δραστηριοποιούνται για την οργάνωση δεξαμενής σκέψης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση γνήσιου πολιτικού διαλόγου, που να καθοδηγείται από την επιθυμία για κατανόηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων και η προώθηση καινοτόμων εισηγήσεων και πρακτικών που να έχουν σημαντική επίδραση και να προσφέρουν λύσεις. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος θα έχει την διοικητική ευθύνη για υποστήριξη ομάδων εργασίας αποτελουμένων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων πανεπιστημίων, και επαγγελματίες με τα ψηλότερα διεθνή προσόντα και εμπειρίες. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να εμπλακεί σε μελέτες ανάλογα με τα δικά του ή δικά της επιστημονικές γνώσεις. Επίσης θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και παρακολούθηση εφαρμογών στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο ιδεώδης υποψήφιος πρέπει να είναι φοιτητής ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή ΜΒΑ αν και διδακτορικός τίτλος επίσης είναι αποδεκτός. Ειδικότητα κατά προτίμηση στα Οικονομικά, Πολιτικές επιστήμες ή Διοίκηση. Απαιτείται εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας και ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής. Επίσης γνώση και εμπειρία στα κοινωνικά δίκτυα (blogs,  facebook, σχεδιασμός ιστοσελίδων).

Θα εργαστεί υπό την άμεση εποπτεία του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζενίου (χρηματοοικονομικά και διοικητική επιστήμη, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος των Πρυτάνεων των πανεπιστημίων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών) και της κ.Ηλιάνας Νικολάου (νομικός, πρώην δικαστής, πρώην Επίτροπος Διοικήσεως Κυπριακής Δημοκρατίας).

Το άτομο θα τοποθετηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από 6-12 μήνες σαν μεταπτυχιακός συνεργάτης.

Είναι απαραίτητο το άτομο που θα επιλεγεί να έχει ήδη χορηγία Erasmus Τοποθέτησης (Erasmus Placement Grant) από το Πανεπιστήμιο του ή χορηγία Leonardo da Vinci Κινητικότητα αν είναι απόφοιτος και μετέχει σε τέτοιο σχέδιο κινητικότητας του πανεπιστημίου του.

PerigrafiErgasias1.doc