Γερμανία (10)

Απασχόληση Ελλήνων φοιτητών για πρακτική άσκηση. Η εταιρία “Treelogics Consulting” που εδρεύει στην Βόννη ασχολείται με τον προγραμματισμό εταιρικού λογισμικού για μεγάλες εταιρίες, όπως η Daimler AG, Deutsche Telekom AG, Volkswagen AG, Allianz Lebensversicherungs AG, για τα γερμανικά ασφαλιστικά ταμεία κ.α.

Οι υπηρεσίες της είναι στον τομέα του προγραμματισμού εφαρμογών διαδικτύου σε Java με βάσεις δεδομένων Oracle σε συστήματα OLTP και OLAP και επίσης στον τομέα SAP ABAP, ABAP/OO programming.

Erasmus1.jpg
Erasmus2.jpg
Erasmus3.jpg
Erasmus4.jpg