ΚΑΤΑ τη διάρκεια της παραμονής στο εξωτερικό

Συμπληρώνεις το έντυπο Certification of Arrival (στο μενού Έντυπα) και το στέλνεις με e-mail εντός τριών ημερών. Σ` αυτό αναγράφεται ο Υπεύθυνος που σ` έχει αναλάβει στον Οργανισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας και η ακριβής ημερομηνία έναρξης της πρακτικής σου άσκησης.