Γερμανία (9)

Erasmus student mobility for placements

Προσφορά πρακτικής άσκησης Erasmus από την εταιρία "Treelogics Consulting" που εδρεύει στη Βόννη και ασχολείται με τον προγραμματισμό εταιρικού λογισμικού για μεγάλες εταιρείες.

Συνημμένα:
Erasmus_student_mobility_for_placements.zip