Γενικές Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

 

Επισκευθείτε τη νέα σελίδα του Γραφείου Erasmus

Προκήρυξη του προγράμματος ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για Πρακτική στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ 2018 (χωρίς ονόματα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ PLACEMENT 2018-20

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 10/5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ / Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων για πρακτική άσκηση 2018-  2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ 2017 2018 (2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ / Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων για πρακτική άσκηση 2017-  2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017 – 2018 (με χρηματοδότηση 3 μηνών)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017-03-24

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (3η προκήρυξη του 2016-2017) *παράταση!*


Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (2η προκήρυξη του 2016-2017)

Διευκρινήσεις για την 2η προκήρυξη πρακτικής άσκησης

Οδηγός Συμβουλευτικής για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

 

Η τοποθέτηση σε θέση εργασίας στο εξωτερικό σε μία επιχείρηση ή άλλο συναφή σώρο εργασίας, απευθύνεται σε Προπτυχιακούς φοιτητές, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες που φοιτούν σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ακόμη και αν η Πρακτική Άσκηση δεν είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών, σου δίνεται η ευκαιρία να ζήσεις στο Εξωτερικό, να κάνεις νέους φίλους, να γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθεις μία ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσεις νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών σου και την επαγγελματική σου εξέλιξη.

Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση είναι από 2 έως 12 μήνες.

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

  • Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (Σπουδές ή πρακτική άσκηση).
  • Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των12 μήνων, ανά κύκλο σπουδών κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Παραδείγματα:

  1. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση για 3 μήνες, μία δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών.(Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες)
  2. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.
  3. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.
  4. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών και να μετακινηθεί επίσης για άλλους 6 μήνες ως απόφοιτος.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus +, μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών στο πρώτο κύκλο σπουδών στο LLP, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στο πρώτο κύκλο σπουδών στο πρόγραμμα Erasmus+, για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) KAI ΕΧΟΥΝ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΕΤΗ.


Σημαντική υπενθύμιση: Αν διαπιστώσετε ότι η περίοδος που θα μείνετε στο Ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο
learning/ training agreement και τη σύμβασή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ώστε να εγκρίνει την παράταση της παραμονής σας(επιδοτούμενη max μέχρι 4 μήνες για σπουδές και μέχρι 3 μήνες για πρακτική άσκηση).

Η έγκριση σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΣΠΟΥΔΕΣ).

Για τελική περίοδο κινητικότητας μικρότερη από εκείνη της αναγραφόμενης στη σύμβαση ισχύει :

- Αν η τελική περίοδος κινητικότητας είναι έως και 5 μέρες μικρότερη από εκείνη της σύμβασης, τότε το 20% της υποτροφίας καταβάλλεται στο ακέραιο.

- Αν η τελική περίοδος κινητικότητας είναι μικρότερη από 6 μέρες και πάνω , τότε το 20% μειώνεται ανάλογα με τις υπολειπόμενες ημέρες.

 

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του διαστήματος των σπουδών σας ή της πρακτικής σας άσκησης είναι υποχρέωσή σας να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus+.