Cinemas

 

 

 

Cinema Address Contact
Village Cinemas Mole "Mediterranean Cosmos" Tel: 2310 499 999
Odeon †††††††††††   Tel: 2310 290 290
Website: www.i-ticket.gr
Makedonikon Fil. Eterias 44 & D. Margariti Tel: 2310 261 727
Ster Cinemas Mole "Macedonia" Tel: 2310 469 300, 469 310
Ster Cinemas Mole "City Gate" Tel: 2310 469 300, 469 310

 

Summer Cinemas Address Contact
Aigli Ag. Nikolaou 3 & Kassandrou Tel: 2310 270 016
Apollon Sarantaporou 4 Tel: 2310 828 642
Ellinis Hanth square (next to Vellidion Conference Centre) Tel: 2310 292 304
Natali Meg. Alexandrou 3 Tel: 2310 829 457
Avra Plaz Aretsous, Kalamaria Tel: 2310 454 525
Cine Alsos Dendrofitia Sykeon Tel: 2310 829 457
Thermais Dendrofitia Sykeon Tel: 2310 200 190
Panorama D. Karaoli & C. Hapsa, Thermi Tel: 2310 463 423
Cine Paradisos Strebenioti Area, Neapoli† Tel: 2310 631 700
Cine Tzeni Karezi Mavromihali & Phillipou, Polihni† Tel: 2310 600 696