ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Europa, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαικής Ένωσης

http://europa.eu/index_el.htm

Activities of the European Union, Education, Training, Youth

http://europa.eu/pol/educ/

Ευρωπαική Επιτροπή

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/
erasmus/erasmus_en.html

enic-naric.net

http://www.enic-naric.net/

International exchange Erasmus Student Network (ESN)

http://www.esn.org/

IRIS - Integrated Reporting for International Students

http://www.iris.siu.no/iris.nsf/irisstart