Ύψος υποτροφίας ανά χώρα για το ακαδ. Έτος 2018-2019

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
 
Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης
Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Τουρκία

420

 

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού -το ΙΚΥ- και διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΌ ΈΤΟς 2018-2019

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

-  Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και :

  • Λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα
  • ελέγχεται στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
  • τα εξαρτώμενα τέκνα
  • Διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  • Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.

-  Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και:

  • Διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
  • Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα, ενώ οι φοιτητές που μετακινούνται για Πρακτική Άσκηση θα δικαιούνται πρόσθετη επιχορήγηση των 100 ευρώ το μήνα.