Προκήρυξη

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
(2η προκήρυξη του 2016-2017)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/2/2017 έως 15/3/2017 Η πρακτική άσκηση ERASMUS+ Placement στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί από 3/4/2017 έως 30/09/2017 με χρηματοδοτούμενη διάρκεια από 2 έως και 3 μήνες.

Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους φοιτητές μέχρι την 27/03/2017.

 

Πληροφορίες στο συνημμένο.