Νέο φυλλάδιο Erasmus+ για ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το νέο φυλλάδιο για τα άτομα με αναπηρίες, σε ηλεκτρονική μορφή.

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/itemlist/category/389-ekdoseis-gia-oles-tis-draseis