Ύψος υποτροφίας ανά χώρα για το ακαδ. Έτος 2017-2018

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται κάθε χρόνο από τον Εθνικό Φορέα Συντονισμού -το ΙΚΥ- και διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα ως ακολούθως:

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούται προσαύξηση 100 Ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι τα ακόλουθα:

    1. Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Για τον φοιτητή που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 9.000 Ευρώ. Θεωρούμε ότι κάποιος συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνοντας υπόψη το έτος γεννήσεως.

Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του φοιτητή.

Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη άθροισμα του εισοδήματος του φοιτητή και της οικογένειας του.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της εφορίας για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων και προστατευόμενο μέλος θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.

  1. Οι φοιτητές (με ηλικία κάτω των 25 χρονών) που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία των τέκνων -δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πως τα παιδιά ανήκουν σε κάποια βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος όπως ίσχυε παλιότερα) και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα και το ατομικό δεν υπερβαίνει τις 22.000 Ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω οδηγία δεν ισχύει για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν για πρακτική άσκηση.

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν,  Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία

500

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης
 

Βέλγιο,  Κροατία,  Τσεχία,  Κύπρος,Γερμανία,  Ισλανδία,  Λουξεμβούργο,Ολλανδία,  Πορτογαλία,  Σλοβενία,Ισπανία, Τουρκία

450

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία,  Ουγγαρία, Λετονία,Λιθουανία,  Μάλτα,  Πολωνία,  Ρουμανία,Σλοβακία, ΠΓΔΜ

400

Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό,αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος σπουδών σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ'όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS+/Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.