ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στην μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία,

  • Ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία και
  • Προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση.

Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται σε περίπου 1 εβδομάδα. Σε περίπτωση που η απουσία του προσωπικού για το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρηθεί πρακτικά αδύνατη, είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις μικρότερης διάρκειας.

Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:

  • Το ποσό που αφορά τις πραγματικές δαπάνες ταξιδιού και
  • Το ποσό που αφορά τις δαπάνες διαβίωσης.

Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Προκήρυξη για καθηγητές, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακούς Υπότροφους 2017-2018

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STA) / MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (STT)

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ) 2018-2019

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ) 2018-2019