ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στην μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία,

  • Ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό την διδασκαλία και
  • Προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση.

Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται σε περίπου 1 εβδομάδα. Σε περίπτωση που η απουσία του προσωπικού για το εν λόγω χρονικό διάστημα θεωρηθεί πρακτικά αδύνατη, είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις μικρότερης διάρκειας.

Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:

  • Το ποσό που αφορά τις πραγματικές δαπάνες ταξιδιού και
  • Το ποσό που αφορά τις δαπάνες διαβίωσης.

Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Προκήρυξη για καθηγητές, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Πανεπιστημιακούς Υπότροφους 2017-2018

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (STA) / MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (STT)

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ)

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ)