ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εδώ θα βρεις όλες τις πληροφορίες για να αποφασίσεις τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ERASMUS.

Σημαντική υπενθύμιση: Αν διαπιστώσετε ότι η περίοδος που θα μείνετε στο Ίδρυμα/οργανισμό υποδοχής είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο learning/ training agreement και τη σύμβασή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ώστε να εγκρίνει την παράταση της παραμονής σας(επιδοτούμενη max μέχρι 4 μήνες για σπουδές και μέχρι 3 μήνες για πρακτική άσκηση).

Η έγκριση σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΑΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ΣΠΟΥΔΕΣ).

Για τελική περίοδο κινητικότητας μικρότερη από εκείνη της αναγραφόμενης στη σύμβαση ισχύει :

-          Αν η τελική περίοδος κινητικότητας είναι έως και 5 μέρες μικρότερη από εκείνη της σύμβασης, τότε το 20% της υποτροφίας καταβάλλεται στο ακέραιο.

-          Αν η τελική περίοδος κινητικότητας είναι μικρότερη από 6 μέρες και πάνω , τότε το 20% μειώνεται ανάλογα με τις υπολειπόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του διαστήματος των σπουδών σας ή της πρακτικής σας άσκησης είναι υποχρέωσή σας να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus+.